Korenbloem?

Een korenbloem op de website van een communicatiebureau; hoe zit dat?

De korenbloem staat al vele jaren centraal in de levenshouding van CODEX-directeur Carola Peters. Zij heeft de bloem tot haar symbool gemaakt en koos die indertijd ook als basis voor haar bruidsboeket. Nu prijkt de korenbloem ook boven deze site. We leggen u graag uit waarom de eenvoudige korenbloem zo belangrijk is.

‘Kooren-bloemen’

In 1672 schreef de beroemde dichter Constantijn Huygens zijn gedicht ‘Kooren-bloemen’, waarin hij zijn visie op werk en leven verwoordde.

Een paar regels uit het gedicht:

“De bloem is noodeloos in ’t Koren, en nochtans,

Daer’s geen weerleggen aen, sy geeft de Tarw een’ glans

Is ’t Onkruyd, ’t is van ’t best, ’t is vriendelick,’t is fijn

’t is zoet en schadeloos, en niet min als fenijn.”

 

Huygens bedoelt: boeren zaaien tarwe; géén korenbloemen! Ze willen immers een hoge opbrengst van hun veld. ‘Nut’ staat voorop! Maar toch: de korenbloem verschijnt, ook zonder dat de boer het wil. En ook al noemen we de korenbloem onkruid; het is wel een prachtige bloem, die van het korenveld een prachtig plaatje maakt. Een ‘nuttig’ veld vol volksvoedsel, dat bezaaid is met schitterende blauwe sterren – en dat nog gratis ook – wat is er mooier?

Die gedachte sluit goed aan bij de visie die Carola Peters deelt met de beroemde dichter: het zijn ‘de kleine dingen die het doen’. Een veld vol korenbloemen kan glans geven aan een saaie, sombere dag. Een kinderlach, een welgemeend compliment; ze kosten niets maar zijn van grote waarde. Wat onbelangrijk lijkt, kan het leven extra mooi en waardevol maken.

Dat geldt ook voor uw informatieve tekst. Kleine, onopvallende accenten geven uw tekst nét dat beetje extra’s, waardoor hij blijft hangen bij de lezer.

Goede, effectieve teksten; het zijn net velden met korenbloemen!